• BJBF Team

Ynglŷn â ni


Mae’r tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn cynnig amrywiaeth eang o gymorth i bobl yn ardal Abertawe sy’n chwilio am waith newydd neu well. Rydym hefyd yn cynorthwyo busnesau lleol sy’n ceisio datblygu ac ehangu eu gweithlu.

Mae cymorth ar gael i:

  • Pobl ifanc 16-24 oed sy’n ddi-waith ac yn barod i weithio
  • Oedolion dros 25 oed sydd wedi bod yn ddi-waith am hyd at 12 mis
  • Pobl gyflogedig sydd ar hyn o bryd mewn gwaith ansicr neu â thâl isel
  • Menywod mewn cyflogaeth lefel-isel
  • Unrhyw fusnes sydd â’r potensial i recriwtio a datblygu staff o ardal Abertawe

I wybod rhagor am y rhaglen cysylltwch â’r tîm ar 01792 284450.

Team Meeting