Ymgynghorydd Gwerthu a Gwasanaethau

Abertawe
£19,580 (gan gynyddu i £21,755 ar ôl naw mis)
Amser llawn/parhaol
23/05/2018

Mae ein cleient yn un o ddarparwyr ffonau symudol, teledu a band eang arweiniol y DU. Diben y swydd yw sicrhau bod ein cleient yn darparu’r gwasanaeth gorau posib i’w gwsmeriaid. Maent yn chwilio am unigolion ymroddedig sy’n ffynnu mewn amgylchedd gwerthu ac wrth ymdrin ag ymholiadau technegol ac sy’n ymwneud â chyfrifon mewn ffordd gyfeillgar, ddefnyddiol a gwybodus.

Cyfeirnod swydd: DP28