Ymgynghorydd Gweithredu Cyswllt

Canol Abertawe
Dibynnu ar brofiad
Dydd Llun – Dydd Gwener (40 awr yr wythnos)
16/01/2018

Rydym yn chwilio i recriwtio Ymgynghorydd Gweithredu Cyswllt i ymuno â darparwr gwerthu meddalwedd byd-eang o’r radd flaenaf. Bwriad y rôl yw gweithredu fel cyswllt allweddol i gynorthwyo cleientiaid gyda’r feddalwedd (sydd wedi addasu) sy’n gymorth iddynt ar reoli a rhedeg eu busnes. Bydd dyletswyddau’r swydd yn cynnwys datblygu a hyfforddi gweithdrefnau a phrosesau, darparu hyfforddiant sy’n cwrdd â gofynion y cwsmeriaid, a chynnig cymorth i’r timoedd eraill. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ddeallusrwydd o systemau TG (gyda’r parodrwydd i ddysgu a hyfforddi), sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid arbennig, gallu i feithrin perthynas yn ogystal â sgiliau llafar a chyfathrebu cryf.

Am fwy o wybodaeth neu os am ymgeisio ar gyfer y swydd, cysylltwch â ni ar 01792 284450.

Adnabyddiad y Swydd: DP92