Ymgynghorydd Gweithredu Cyswllt

Canol Abertawe
Dibynnu ar brofiad
Dydd Llun – Dydd Gwener (40 awr yr wythnos)
16/01/2018

Rydym yn chwilio i recriwtio Ymgynghorydd Gweithredu Cyswllt i ymuno â darparwr gwerthu meddalwedd byd-eang o’r radd flaenaf. Bwriad y rôl yw darparu gwasanaeth gymorth drwyadl i ymholiadau’r cwsmeriaid. Mae’r swydd hon yn ddelfrydol i rywun sydd yn hoff o gyfathrebu a rhoi cymorth i bobl. Bydd cyfrifoldebau’r swydd yn cynnwys rhoi cymorth a chyfarwyddid i gwsmeriaid dros y ffon ar sut i weithredu pan fo problemau megis bygiau yn y feddalwedd. Bydd gennych ryddid i ddatblygu ac arbrofi yn y rôl, gan sicrhau eich bod yn darparu’r gwasanaeth orau bosib i’r cwsmeriaid. Bydd gwn yr ymgeisydd delfrydol ddiddordeb mewn systemau TG

Am fwy o wybodaeth neu os am ymgeisio ar gyfer y swydd, cysylltwch â ni ar 01972 284450.

Adnabyddiad y Swydd: DP93