Ymgynghorydd Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Llansamlet
£16,548
Amser llawn (40 awr yr wythnos)
23/05/2018

Rydym yn recriwtio i i un o ddarparwyr beiciau mwyaf y DU. Mae ein cleient yn chwilio am ymgynghorydd gwasanaeth i gwsmeriaid rheng flaen i brosesu archebion, cymryd taliadau a diweddaru’r cwsmer drwy gydol ei archeb, gan sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaeth didrafferth i’n cwsmeriaid ar bob adeg. Ar gyfer y rôl hon, mae gennym ddiddordeb yn eich profiad o wasanaethau i gwsmeriaid a’ch hunangymhelliant, eich hanes o feicio a byddai unrhyw wybodaeth arbenigol am feiciau’n fantais ar gyfer y rôl hon, er nid yw’n hanfodol.

Contact: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP29