Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Y Mwmbwls, Abertawe
£16,500-18,000 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad – gyda chyfleoedd i gael bonws)
Dydd Llun i Ddydd Gwener 9-5pm (37.5 awr)
28/09/2018

Rydym yn recriwtio i gwmni arbenigol annibynnol sy’n delio â hawliadau yswiriant am declynnau clywed. Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â’u tîm cyfeillgar fel Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid. Prif gyfrifoldebau’r rôl fydd: delio â chwsmeriaid, yswirwyr a chyflenwyr dros y ffôn, rhoi data ar gronfa ddata bwrpasol, nodi galwadau a chysylltiadau yn y dyddiadur i sicrhau bod yr holl ymholiadau’n cael sylw a helpu i redeg y swyddfa brysur o ddydd i ddydd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau ffôn a chyfathrebu da, yn ogystal â’r gallu i ddefnyddio Microsoft Office. Mae profiad o weithio yn y diwydiant yswiriant yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol oherwydd bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 284450.

Cyswllt: Julie Bowen

Rhif Adnabod: JB52