Technegydd Teiars HGV dan hyfforddiant

Llanelli
£ I’w drafod, gan ddibynnu ar brofiad
 Amser llawn, parhaol
16/05/2018

Rydym yn recriwtio Technegydd Teiars dan hyfforddiant i weithio i fusnes teulu yn Llanelli. Prif bwrpas y rôl hon yw cynnal a chadw, archwilio ac atgyweirio’r holl deiars a osodir. Mae profiad blaenorol yn ddymunol ond gellir darparu hyfforddiant llawn. Mae’r cyfle hwn yn ddelfrydol i rywun a hoffai ddilyn gyrfa mewn trafnidiaeth.

I gyflwyno cais am y rôl hon, anfonwch gopi o’ch CV drwy e-bost at julie.bowen@gcs.ac.uk. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen

Cyfeirnod swydd: JB21