Technegydd Rhwydweithiau Wi-Fi

Abertawe
£18,000 – 25,000
42.5 awr – patrwm shifftiau amrywiol dros 7 diwrnod
17/02/2020

Rydym yn chwilio am Dechnegydd Rhwydweithiau Wi-Fi i ymuno ag un o gwmnïau Wi-Fi a Band Eang mwyaf addawol y DU. Bydd y rôl yn cynnwys gweithio o fewn y Tîm Gwasanaeth Desg a chefnogi seilwaith y rhwydwaith i’r bobl sy’n ei ddefnyddio. Fe fydd yr unigolyn delfrydol yn drefnus, yn gallu datrys problemau’n effeithiol, yn ymfalchïo yn ei waith ac yn angerddol dros weithio gyda rhwydweithiau cyfrifiadurol a TG. Mae meddu ar brofiad o weithio mewn rôl cymorth dechnegol i gwsmeriaid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450 neu e-bostio info@betterjobsbetterfutures.wales

 

Cyfeirnod y Swydd: DP187