Technegydd Desg Gymorth (Prentis)

  Canol y Ddinas, Abertawe
  Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rota hyblyg o 30 hours awr, rhywfaint o weithio dros y penwythnos yn ystod misoedd yr haf
Parhao

Rydym yn recriwtio ar gyfer cwmni TG yn Abertawe sy’n darparu WiFi a Band Eang cyflym i fusnesau bach a chanolig. Rydym am recriwtio 2 Dechnegydd Desg Gymorth (Prentis). Bydd y rôl yn cynnwys ymdrin ag ymholiadau i’r ddesg gymorth ac ymchwilio i broblemau rhwydwaith diwifr a’u datrys. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu, TG a datrys problemau ardderchog. Ffefrir diddordeb mewn gyrfa yn y sector TG. Fodd bynnag, darperir hyfforddiant llawn. Byddwch yn gweithio mewn system rota 30 awr yr wythnos ac mae’n rhaid eich bod yn ddibynadwy ac yn hyblyg.

Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen

Job ID: JB10