Syrfëwr Meintiau/Amcangyfrifwr dan hyfforddiant

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Mae cwmni adeiladu yn Abertawe’n dymuno recriwtio Syrfëwr  Meintiau profiadol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn y bwyty ac mewn sectorau masnachol a gosod siopau’n bennaf, ac mae angen SM profiadol sy’n fanwl wrth ymdrin â manylion. Lleolir y swydd yn ein swyddfa yn Abertawe, er efallai y bydd angen ymweld â safleoedd/mynychu cyfarfodydd mewn lleoliadau eraill. Ffefrir profiad yn y diwydiant gosod siopau.

Dylai ymgeiswyr gyflwyno CV sy’n amlinellu profiad perthnasol a hanes gwaith i daniel.parvin@gcs.ac.uk.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Job ID: DP20