Syrfëwr Meintiau dan Hyfforddiant

Treboeth
£18,000 cyflog
Amser llawn
21/06/2018

Rydym ni’n recriwtio Syrfëwr Meintiau dan Hyfforddiant i ymuno â chontractwr adeiladu a chynhyrchwr gwaith saer yn ne Cymru. Fel Syrfëwr Meintiau dan Hyfforddiant, bydd eich dyletswyddau a’ch cyfrifoldebau’n cynnwys: anfon ymholiadau is-gontractio a chostau deunydd, ymweld â safleoedd pan fo’n briodol a choladu gwybodaeth i baratoi am gyflwyniadau tendro. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus baratoi prisiadau misol a chynorthwyo wrth baratoi cyfrifon terfynol lle bo’n briodol.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP45