Swyddog Cymorth i Deuluoedd x3

Port Talbot
£19,621 (pro rata)
Contractau 16, 21 a 37.5 awr ar gael
22/10/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Swyddogion Cymorth i Deuluoedd i ymuno â chwmni sefydledig a pharchus sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn, gan ddarparu cymorth a gwasanaethau i deuluoedd wedi’u heffeithio gan gam-drin domestig. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol o leiaf 2 flynedd o brofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc neu oedolion agored i niwed, gan gynnwys asesu risg a rheoli risg, cynllunio a chynnal sesiynau un i un, a dangos gwybodaeth o gam-drin domestig a rheolaeth drwy orfodaeth a’u heffeithiau ar ddioddefwyr. Mae trwydded gyrru a defnydd o’ch car eich hun yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y swydd hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Rhif Adnabod y Swydd: JB55