Staff Gweinyddu

Rhossili
Cyflog Byw Cenedlaethol
Rhan Amser
27/03/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Staff Gweinyddu i ymuno â thîm bwyty a chegin lwyddiannus. sy’n gweithio mewn lleoliad sy’n edrych dros olygfeydd godidog Penrhyn Gŵyr. Bydd y cyfrifoldebau yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) darparu bwyd i gwsmeriaid mewn modd proffesiynol ac effeithlon, clirio byrddau, ateb ymholiadau’r cwsmeriaid, golchi llestri a gweithio’n effeithiol fel rhan o dîm. Rhaid i’r ymgeisydd delfrydol fod ar gael i weithio dros y penwythnos ac yn ystod y gwyliau ac yn gallu defnyddio menter gan siarad â chwsmeriaid mewn modd cwrtais. Bydd hefyd rhaid i’r ymgeisydd delfrydol gael dull teithio dibynadwy i’r gwaith (oblegid y lleoliad), gallai rhannu car fod yn opsiwn.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y swydd hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP135