Staff Gweini

Gorseinon, Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser llawn
Parhaol

Rydym yn recriwtio ar gyfer Staff Gweini i ymuno â thîm lansio ein cleient mewn bwyty newydd yn ardal Gorseinon, Abertawe. Bydd prif ddyletswyddau’r rôl yn cynnwys cwrdd â chwsmeriaid a’u cyfarch, cymryd archebion, dosbarthu bwyd a diod, trin arian, a thasgau cysylltiedig eraill yn ôl yr angen. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn weithgar, dibynadwy ac yn dda wrth amldasgio. Mae’r swydd yn amser llawn a bydd yn cynnwys cymysgedd o ddiwrnodau, nosweithiau, penwythnosau a gwyliau banc ar sail pro-rata. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol i wneud cais ond mae rhywfaint o brofiad mewn rôl debyg yn fanteisiol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP78