Siôn Corn a’i Gorachod

Lleoliadau ar draws ardal Abertawe
£10.00 yr awr
Amrywiol
20/11/2019

Ydych chi’n credu mewn ewyllys da Siôn Corn a’i Gorachod ac eisiau dod â llawennydd i’r rhai sy’n credu?

A allech chi siarad â phlant am fywyd ym Mhegwn y Gogledd, Rwdolff a’r hyn y maen nhw am ei gael am Nadolig eleni?

Rydym yn chwilio am Gorachod a Siônau Corn ar draws ardal Abertawe, felly cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth ar sut y gallwch ddod â llawenydd i blant Abertawe!

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: RC 808080