Saer

DU
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Mae cwmni adeiladu yn Abertawe’n dymuno recriwtio Saer profiadol i weithio ar gontractau ledled y DU. Mae gallu canolbwyntio ar fanylion a chyflawni gorffen o safon yn ofynnol. Rhaid i bob ymgeisydd ddal cerdyn CSCS dilys a thrwydded yrru. Bydd tasgau’n cynnwys darllen darluniadau adeiladu, paratoi rhestrau o ddeunydd i’w brynu, defnyddio offer saernïol tŷ (a ddarperir) er mwyn paratoi cownteri ac unedau wedi’u teilwra ayyb. Byddai eitemau a gynhyrchwyd yn y saerdy yna’n cael eu gosod mewn safleoedd ar draws y DU. Byddai profiad o ddefnyddio peiriannau CNC yn fuddiol.

Dylai ymgeiswyr gyflwyno CV sy’n amlinellu profiad perthnasol a hanes gwaith i daniel.parvin@gcs.ac.uk.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Job ID: DP21