Rolau Gofal (amrywiol)

Lleoliadau ledled Abertawe
£4.25 – £8.21
Rolau amser llawn a rhan-amser ar gael
21/10/2019

Ydych chi am weithio yn y diwydiant Gofal mewn rôl sydd wedi ei leoli mewn un lleoliad penodol, neu rôl sy’n gofyn i chi deithio o un lle i’r llall i ymweld â chleientiaid?

Mae gennym gyfleoedd ar gyfer pob math o rolau Gofal a Chymorth mewn ystod eang o leoliadau yn Abertawe.

Does dim angen i chi feddu ar brofiad blaenorol, dim ond awydd i roi yn ôl ac i ddarparu cefnogaeth hanfodol i’r rhai sydd mewn angen.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: RC120