Rheolwr Prosiect Iau/Graddedig

Abertawe
£16,000 i £18,000 y flwyddyn
Amser llawn
21/05/2018

Rydym yn recriwtio Rheolwr Prosiect Iau/Graddedig i weithio i ddarparwr atebion dysgu digidol sy’n cynnig cynnwys e-ddysgu wedi’i deilwra a llwyfan ddysgu gyfoes. O ddydd i ddydd, byddwch yn gyfrifol am ddeall a chyfathrebu am brosiectau cyfathrebu ac yn ymdrin ag addasiadau neu broblemau a allai effeithio ar gyflwyno ‘r prosiect ar amser ac o fewn y gyllideb. Byddwch hefyd yn creu dogfennaeth prosiect (siartiau Gantt, cerrig milltir, briffio, etc.) ac yn datblygu o ran gyrfa yn y sefydliad.

DP8