Rheolwr Marchnata, Cyfathrebu a Phrosiect

Canol Abertawe
Hyd at £35,000 y flwyddyn
37.5 awr yr wythnos
23/10/2019

Rydym yn chwilio am unigolyn proffesiynol a brwdfrydig i fod yn gyfrifol am oruchwyliaeth strategol cysylltiadau cyhoeddus, marchnata, brandio a strategaethau cyfathrebu ein cleient. Fe fydd y rôl yn cynnwys swyddogaethau busnes i fusnes yn ogystal â swyddogaethau busnes i ddefnyddwyr. Mae’n hanfodol i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar brofiad gwaith perthnasol mewn marchnata, cyfathrebu, Cysylltiadau Cyhoeddus a/neu drefnu digwyddiadau cyhoeddus.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP182