Rheolwr Datblygu Busnes Iau

    Canol Dinas Abertawe
    £18-20,000 (OTE £23-25,000)
    Amser llawn, parhaol
    Cau: 10/12/17

Rydym wrthi yn recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer Rheolwr Datblygu Busnes Iau i gwmni prysur yn Abertawe. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cysylltwch â: Julie Bowen