• BJBF Team

Ymchwil a Dadansoddi


Mae tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn gweithio’n barhaus i ddadansoddi’r farchnad waith leol a chenedlaethol i lywio’r gwaith rydym yn ei wneud gydag unigolion a busnesau. Rydym y defnyddio sail dystiolaeth eang i gefnogi ein gwaith ac rydym yn gwbl ymroddedig i gyfrannu at ymchwil bellach ym maes cyflogadwyedd a chefnogaeth ar gyfer cyflogaeth.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Chydlynydd y Prosiect, James Bevan, drwy ffonio 01792 284451 neu e-bostio james.bevan@gcs.ac.uk