Prentisiaeth mewn Gwerthu a Gwasanaeth Cwsmeriaid

Port Talbot
£3.70 yr awr
40 awr yr wythnos (a phob yn ail fore dydd Sadwrn)
20/12/2018

Rydym yn recriwtio unigolyn brwdfrydig i weithio fel prentis gwerthu a gwasanaeth cwmeriaid mewn cangen gwresogi a phlymio arbenigol ym Mhort Talbot. Un o nodau’r rôl bydd datblygu sgiliau cwsmeriaid gan y byddwch yn gweithio ar y cownter gwerthu ac o fewn y swyddfa werthu ei hun. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn medru gweithio’n effeithiol mewn tîm ac yn meddu ar sgiliau chyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol. O ganlybiad i Gynllun Ariannu Llywodraeth Cymru, dim ond ymgeiswyr 16-19 y byddwn yn gallu eu hystyried.

Am fwy o wybodaeth neu os am ymgeisio ar gyfer y rôl, cysylltwch â ni ar: 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Adnabyddiad y Swydd: DP87