Prentisiaeth Gweinyddu Gwerthiannau

Fforestfach
£4.20 yr awr
37.5 awr yr wythnos
17/10/2018

Rydym yn recriwtio Prentis Gweinyddu Gwerthiannau i ymuno ag ailwerthwr annibynnol rhai o gynnyrch cyfrifiadurol mwyaf adnabyddus y byd. Mae’n client yn ymgymryd â’r dasg o ddethol y cynnyrch a’r datrysiadau mwyaf addas i fodloni gofynion ei gwsmeriaid. Mae’r swydd yn un delefarchnata sy’n cynnwys gwneud galwadau a’u derbyn, gan weithio mewn cwmni TG prysur a llwyddiannus. Darperir hyfforddiant a chefnogaeth lawn. Bydd cwblhau’r brentisiaeth yn llwyddiannus yn arwain at swydd amser llawn fel Rheolwr Cyfrifon Gwerthiannau.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP57