Prentis Teilsiwr

Glandŵr, Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
40 awr yr wythnos
17/10/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer prentis teilsiwr i weithio i gwmni sy’n tyfu’n gyflym yn Abertawe. Gyda thros 25 mlynedd o brofiad mae’r cwmni yn arbenigo mewn cynnig amrywiaeth bwrpasol o atebion teilsio, gan gyflenwi a ffitio pob math o deils. Byddwch yn ymgymryd â phob agwedd ar waith teilsio ar gyfer cwsmeriaid masnachol a phreswyl. Fel prentis bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei hyfforddi i osod teils, trefnu teils yn ôl cynlluniau dylunio, growtio â thrywel rwber, mesur a thorri, ochr yn ochr ag amrywiaeth o ddyletswyddau eraill. I gael eich ystyried ar gyfer y rôl bydd yr ymgeisydd delfrydol yn barod i ddysgu, yn ddibynadwy, yn hyblyg ac yn brydlon.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP80