Prentis Swyddog Gweithredol Gwerthiant Clyweledol

Fforestfach
£3.90 yr awr (cyflog prentis am y flwyddyn gyntaf)
Amser llawn
11/12/2019

Rydym yn chwilio am Brentis Swyddog Gweithredol Gwerthiant Clyweledol i ymuno â chwmni annibynnol sy’n gwerthu rhai o gynnyrch cyfrifiadurol gorau’r byd. Mae ein cleient yn gyfrifol am ddewis y cynnyrch gorau i’w cwsmeriaid yn ogystal â dod o hyd i’r datrysiadau gorau ar gyfer bodloni eu gofynion. Bwriad y rôl yw cynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu a chynhyrchu busnes newydd i’r contractau presennol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450 neu drwy e-bostio info@betterjobsbetterfutures.wales.