Prentis Swyddog Gweinyddol

Pontardawe
£4.50 yr awr
Rhan-amser
TBC

Rydym yn recriwtio ar gyfer Prentis Swyddog Gweinyddol i ymuno ag asiantaeth gosod tai arobryn. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddysgu a chefnogi’r gweithrediadau gosod tai dyddiol. Bydd yr ymgeisydd yn gweithio i gynnal gwerthoedd ac ymrwymiadau’r cwmni ar gyfer ein cleientiaid a darparu’r gwasanaeth gorau posibl drwy’r amser. Bydd cyfrifoldebau a dyletswyddau’r rôl yn cynnwys ateb galwadau ffôn, rhestru eiddo, rhoi gwybodaeth yn y system CRM, trefnu apwyntiadau a mwy. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol wybodaeth dda o Microsoft Office a bydd yn meddu ar gymhwyster TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Enw Cyswllt: Julie Bowen
Rhif Adnabod y Swydd: JB44