Prentis Plymwr

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol (Prentis)
8:30am – 4:30pm dydd Llun i ddydd Gwener
17/10/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Prentis Plymwr i ymuno â chwmni gosodiadau a chynnal a chadw gwres canolog. Bydd rôl y prentis yn rhoi cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â phob agwedd ar y grefft a bod yn blymwr cymwysedig gyda gyrfa hirdymor. Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl bydd gennych o leiaf 1 flwyddyn o brofiad plymwaith, dal cerdyn CSCS a bod yn barod i ddysgu.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP79