Prentis Person Rhannau Warws

Treforys
Isafswm Cyflog
 Llawn amser
TBC

Rydym yn recriwtio ar gyfer Prentis Warws i weithio mewn canolfan atgyweirio damweiniau yn ne Cymru. Prif ddyletswyddau’r rôl yw sicrhau y caiff rhannau eu harchebu’n gywir, eu hail-becynnu, eu hadrodd pan gânt eu difrodi a chynnal gorsaf waith lân, taclus a diogel bob amser. Dylai’r ymgeisydd delfrydol ddangos sgiliau da o ran trefnu, gweinyddu a TG. Yn ogystal â hyn, dylent allu gweithio i derfynau amser, cyfleu gwybodaeth ar lafar ac yn ysgrifenedig, a meddu ar barodrwydd i ddysgu.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon cysylltwch â ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
ID y swydd: DP68