Prentis Nyrs Feithrin

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol Prentisiaeth
30 awr yr wythnos
28/09/2018

Mae meithrinfa yng Ngorseinon yn recriwtio ar gyfer Prentis Nyrs Feithrin i weithio yn ei chanolfan gofal dydd sy’n darparu ar gyfer plant o enedigaeth i ddeuddeng mlwydd oed. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar gymhwyster Lefel 2 mewn gofal plant a bydd yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 3. O dan gyfarwyddyd a goruchwyliaeth y Dirprwy Reolwr a’r Rheolwr bydd y prentis yn cynllunio a goruchwylio gweithgareddau i ateb anghenion y plant, gan ehangu eu gorwelion a dysgu rhagor am y byd o’u cwmpas. Os ydych yn frwd dros ddilyn gyrfa yn y sector gofal plant ac mae gennych y cymwysterau perthnasol, cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion ac i wneud cais am y cyfle cyffrous hwn.

Cyswllt: Julie Bowen

ID y swydd: JB47