Prentis Gweinyddwr

 Abertawe
 £3.70 yr awr (Cyflog Prentis)
  Dydd Llun i ddydd Gwener 9.00am i 5.30 pm
 22/08/2018

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag asiantaeth eiddo annibynnol arweiniol yn ne Cymru.  Mae ein cleientiaid yn chwilio am unigolyn cryf ei gymhelliad a brwdfrydig i ymgymryd â swydd Prentis Gweinyddwr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cynnig gwasanaeth gweinyddol cywir ac effeithlon i holl staff y swyddfa. I’r ymgeisydd iawn, bydd hyfforddiant a’r posibilrwydd o ddatblygu gyrfa. Mae cyfle hefyd i ddatblygu sgiliau drwy’r fframwaith NVQ Lefel 2 Gweinyddu Busnes.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP58