Prentis Gweinyddu Busnes

Abertawe
£3.70 yr awr
 35 awr yr wythnos
30/09/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Prentis Swyddog Gweinyddol i ymuno â chwmni teuluol lleol sy’n arbenigo mewn gwaith atgyweirio a chynnal a chadw cynhyrchion electronig. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gyflawni nifer o dasgau, a gallai’r rhain gynnwys ateb y ffôn i gwsmeriaid, gweithgynhyrchwyr a pheirianwyr, trefnu llwybrau peirianwyr, ateb ymholiadau cwsmeriaid, cymryd taliadau ac anfonebu cwsmeriaid. Yn ogystal â hyn, rhaid eich bod yn gallu dangos prydlondeb, y gallu i fod yn hyblyg, sgiliau trefnu ardderchog, ymagwedd broffesiynol, gadarnhaol a brwdfrydig a bod yn hyfedr o ran defnyddio Microsoft Office.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP75