Prentis Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Abertawe
Isafswm Cyflog Prentis (£3.70 yr awr am y flwyddyn gyntaf)
40 awr yr wythnos
21/06/2018

Rydym yn recriwtio Prentis Gwasanaethau i Gwsmeriaid i ymuno â chwmni teithio arweiniol yn Abertawe. Dyma’r cyfle perffaith am unigolyn sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau a chael profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur. Bydd rhai o’ch cyfrifoldebau’n cynnwys ymdrin â galwadau a cheisiadau uniongyrchol gan gwsmeriaid, sicrhau y bydd pob ymholiad e-bost yn derbyn ymateb prydlon ac effeithiol, prosesu dogfennaeth ar ffurf cadarnhad, tocynnau a llythyrau o adolygiadau, gwneud newidiadau i archebion ar gais y cwsmer a datrys materion/camgymeriadau archebu yn y ffordd orau a fwyaf cost-effeithiol.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP43