Prentis Dylunydd Gwe

Abertawe
Isafswm Cyflog Prentis (£3.70 yr awr am y flwyddyn gyntaf)
40 awr yr wythnos
21/06/2018

Rydym yn chwilio am Brentis Dylunydd Gwe i ymuno â chwmni teithio arweiniol yn Abertawe. Dyma gyfle perffaith i rywun sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau digidol a marchnata. Nid yw profiad blaenorol yn angenrheidiol. Fodd bynnag, rydym yn mynnu bod gennych ddiddordeb cryf mewn gwefannau a’r rhyngrwyd. Byddwn yn cynnig amgylchedd cefnogol iawn a byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau digidol a marchnata. Byddai unrhyw brofiad yn unrhyw un o’r canlynol yn fantais: Adobe Suite (Photoshop, Illustrator ac InDesign yn benodol), HTML, CSS, Javascript, e-byst marchnata ac Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO). Fel y Dylunydd Gwe Iau, byddwch yn gyfrifol am amrywiaeth eang o ddyletswyddau sy’n berthnasol i bresenoldeb ar-lein y cwmni.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP41