Prentis Cynorthwyydd Meithrinfa

Uplands
£3.90 yr awr (Cyflog Prentis am y flwyddyn gyntaf)
Amser llawn
31/08/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Prentis Cynorthwyydd Meithrinfa i weithio i feithrinfa ddydd arobryn. Mae ein cleient yn feithrinfa fach a chyfeillgar sy’n gofalu am hyd at 43 o blant o 3 mis i 5 mlwydd oed. Bydd y rôl yn cynnwys amrywiaeth eang o rolau a chyfrifoldebau gan gynnwys gofalu am blant, cynllunio a chyflawni gweithgareddau, gwaith tŷ cyffredinol, cydgysylltu ag aelodau teulu a rhoi cymorth iddynt, gan ddarparu gofal o safon uchel a dilyn polisïau a gweithdrefnau. Dylai’r ymgeisydd delfrydol fod yn unigolyn brwdfrydig, gweithgar, prydlon â sgiliau cyfathrebu ardderchog ac ymagwedd bositif at arferion cynhwysol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y swydd hon ffoniwch ni ar 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Rhif Adnabod y Swydd: RC103