Prentis Cynorthwydd Meithrin

Glais
Cyflog Prentis £3.70 yr awr
30 awr yr wythnos (amseroedd shifftiau i’w trefnu rhwng 7.30am a 6pm)
22/06/2018

Rydym yn recriwtio Cynorthwy-ydd Meithrinfa (Prentis) i ymuno â meithrinfa ddydd deuluol ym mhentref tawel Glais, Abertawe. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ochr yn ochr â thîm profiadol a chymwys, bydd hyfforddiant llawn a bydd y cyfle i ddysgu a datblygu ym maes gofal plant a chael Diploma QCF, sef Dysgu a Datblygu Gofal Plant. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu dangos dyhead i weithio gyda phlant a bod yn rhan o dîm cydgefnogol.

Cyswllt: Julie Bowen

Cyfeirnod swydd: JB31