Prentis Cymorth TG

Pen-y-bont ar Ogwr
Cyflog Prentisiaeth Gystadleuol
Amser llawn (Dydd Llun i Ddydd Gwener 9:00am – 5:00pm)
19/06/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Prentis Cymorth TG i ymuno â chwmni TG sy’n tyfu’n barhaus. Mae ein cleient yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a hyblyg sy’n gallu tyfu a datblygu ei hun gyda’r cwmni. Mae meddu ar wybodaeth am galedwedd a meddalwedd TG yn fuddiol, er hyn, bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar yr holl systemau/datrysiadau priodol. Bydd cyfrifoldebau’r rôl yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i ateb y ffôn, mynediad i beiriannau cleientiaid, cefnogi systemau gweithredu Microsoft, cymwysiadau a gwasanaethau cwmwl, creu cyfrifon defnyddwyr newydd, gosod gyriannau, datrys problemau diagnostig, yn ogystal â darparu cymorth bwrdd gwaith a monitro ceisiadau cwsmeriaid.

 

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP165