Prentis Cydlynydd Cynnyrch

Abertawe
Isafswm Cyflog Prentis (£3.70 yr awr am y flwyddyn gyntaf)
40 awr yr wythnos
21/06/2018

Rydym yn recriwtio Prentis Cydlynydd Cynnyrch i ymuno â chwmni teithio arweiniol yn Abertawe. Dyma’r cyfle perffaith am unigolyn sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau a chael profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur. Bydd y rôl hon yn cynnwys gweithio yn yr adran gynnyrch. Bydd gofyn i chi ddod o hyd i wyliau pecyn, eu prisio a’u rhoi ar y farchnad. Gall cyfrifoldebau eraill gynnwys monitro gweithgareddau a phrisoedd cystadleuwyr, adolygu a nodi’r bargeinion criwsio gorau i’w hyrwyddo, cefnogi wrth baratoi cynigion i’w rhoi ar y farchnad a diweddaru’r wefan gyda’r cynigion diweddaraf.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP42