Prentis Cigydd

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol i Brentisiaid
Amser llawn
22/08/2018

Mae Cigydd yn Abertawe yn chwilio am brentis i weithio yn ei siop yng nghanol y ddinas. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol frwdfrydedd, bydd yn barod i ddysgu a bydd ganddo bersonoliaeth gyfeillgar. Mae’r gallu i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid yn hanfodol. Nid yw profiad yn angenrheidiol oherwydd darperir hyfforddiant llawn.  Bydd y brentisiaeth yn cynnig cyfle i astudio tuag at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol drwy’r Cynllun Cymhelliant i Gyflogwyr a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac oherwydd hyn, mae cyfyngiad oedran yn berthnasol i’r swydd wag hon. Rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 16 ac 19 oed.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 284450.

Cyswllt: Dan Parvin

Cyfeirnod swydd: DP60