Prentis Ceidwad Cyfrifon x 2

Glannau Abertawe
£3.90 yr awr (Cyflog Prentisiaeth)
Oriau
25/07/2019

Rydym yn chwilio am ddau Brentis i weithio fel Ceidwadwyr Cyfrifon i un o gwmnïau cyfrifyddu siartredig annibynnol mwyaf De Cymru. Byddwch yn ymuno â thîm gwych o unigolion proffesiynol sy’n cynnig gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Bydd gofyn i chi fod yn gyfrifol am gynnal portffolio eang o gofnodion cyfrifyddu cleientiaid a defnyddio pecynnau meddalwedd cyfrifo amrywiol. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys cadw cyfriflyfr gwerthiannau a phryniannau, VAT, rheoli cyfrifon yn ogystal â dyletswyddau ad-hoc eraill. Nid yw’n hanfodol i chi feddu ar brofiad gan fydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu a bydd cymorth astudio yn amrywio o lefel AAT 2-4.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP175