Pobydd Teisennau dan hyfforddiant

   Baglan, Port Talbot
   Isafswm Cyflog Cenedlaethol
  Dydd Llun – Dydd Mawrth [8.00am – 4.30pm]
  Dyddiad cau: 06/06/18

Rydym yn recriwtio pobydd teisennau dan hyfforddiant ar gyfer Crème Patisserie, sef cwmni cynhyrchu teisennau a melysfwydydd hynod lwyddiannus. I’r ymgeisydd cywir, ceir cyfle i ddatblygu sgiliau drwy brentisiaeth pob oedran mewn Lletygarwch ac Arlwyaeth gyda Choleg Gŵyr Abertawe. Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno cais, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Contact: Julie Bowen

Job ID: JB3