Pobl sy’n Rhoi Gofal

Ardaloedd amrywiol
Cyflog
Amser llawn a rhan-amser ar gael
31/08/2019

Rydym yn recriwtio ar gyfer Gofalwyr i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau anfeddygol sy’n rhoi modd i gleientiaid aros yn eu cartrefi eu hunain ac i wella ansawdd eu bywyd. Mae ein cleient yn cynnig ystod eang o wasanaethau gan gynnwys cwmnïaeth, cymorth cartref, gofal personol a chyfrifoldebau pwysig eraill. Dylai’r ymgeisydd delfrydol ddangos y gallu i drin a gofalu, addasu i wahanol amgylcheddau, meithrin perthnasau, parchu pobl o wahanol gefndiroedd a chredoau, ac addasu yn gyflym i wneud penderfyniadau pwysig ar fyr rybudd. Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, rhaid i chi fod â thrwydded yrru lawn y DU a’ch cerbyd eich hun.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y swydd hon ffoniwch ni ar 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

Rhif Adnabod y Swydd: DP176