Person Warws Cydrannau

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
8.30am – 5.00pm Dydd Llun I Ddydd Gwener
14/11/2018

Rydym yn recriwtio am berson Warws Cydrannau profiadol i ymuno ag un o’r cwmnïau gwerthu ceir mwyaf ar draws De Cymru. Prif ddyletswyddau’r rôl fydd archebu cydrannau, storio cydrannau yn briodol, a newid lleoliad cydrannau wedi eu storio i ateb y galw a chyfansymiau stoc, gan sicrhau bod yr ardal waith yn cael ei chadw i safon uchel a bod yr offer a ddefnyddir yn gweithio’n iawn. Wedi ei leoli yn y ganolfan drwsio bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio o fewn amgylchedd storfa prysur, o ddewis o fewn y diwydiant ceir.

Am ragor o wybodaeth neu i geisio am y rôl hon cysylltwch â ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
ID Swydd: DP85