Person da ei law

Abertawe
£16,000 – £16,500 y flwyddyn
9.30am – 5.30pm Dydd Llun i ddydd Gwener (yn anaml, ar ddydd Sadwrn hefyd gan ddibynnu ar lwyth gwaith).
I’w gadarnhau

Mae cwmni cynnal eiddo yn Abertawe’n chwilio am berson da ei law ar gyfer gwaith cynnal eiddo cyffredinol mewn tai i fyfyrwyr, gan gynnwys paentio, newid bylbiau golau a gwaith cynnal a thrwsio cyffredinol. Mae’r cwmni hefyd yn darparu gwasanaethau gofalu am flociau i fyfyrwyr. Dylai ymgeiswyr feddu ar beth profiad a dealltwriaeth o rôl debyg a rhaid bod dros 25 oed am resymau yswiriant. Mae’n hanfodol eich bod yn rhagweithiol, gallu gweithio’n gyflym a gallu gyrru, gyda thrwydded lân.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen

Job ID: JB17