Peiriannydd Gwres dan Hyfforddiant

Abertawe
£9+ yr awr, gan ddibynnu ar brofiad
40 awr yr wythnos
25/05/2018

Mae ein cleientiaid yn gweithio yn y sector tanwydd solet yn gosod stofiau sy’n llosgi pren. Bydd y rôl yn cynnwys gweithio fel rhan o dîm o ddau sy’n cyflawni pob agwedd ar waith adeiladu i osod stofiau. Mae gwaith cerrig, gwaith brics, gwaith saer, gwaith toeau a phlastro ymysg ond ychydig o’r crefftau y mae’r busnes yn eu defnyddio. Byddai profiad o gymysgu morter a’i ddefnyddio a phlastro’n fuddiol iawn er darperir hyfforddiant llawn i’r ymgeisydd iawn. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus uchelgais a bydd yn un da am fod yn fanwl. Bydd yn daclus ac yn drefnus. Mae’r gwaith yn hynod foddhaus. Mae pob tasg yn wahanol a cheir llawer o gyfle i fod yn greadigol.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP32