Peiriannydd Gosod Rhwydweithiau Wi-Fi

Abertawe
£20,000 – £30,000
42.5 awr
22/01/2020

Rydym yn chwilio am Beiriannydd Gosod / Gwasanaeth Maes Wi-fi i ymuno â chwmni sy’n darparu Wi-Fi a Band Eang cyflym a dibynadwy i fusnesau bach a chanolig. Fel wyneb y cwmni, bydd gofyn i chi fynd allan a gosod rhwydweithiau di-wifr ym mharciau’n cwsmeriaid. Gan weithio’n naill ai ar ben eich hun neu fel rhan o dîm o weithwyr, byddwch yn gosod amrywiaeth o seilweithiau rhwydweithiau ar safleoedd gwahanol ledled y DU. Mi fydd yr ymgeisydd delfrydol yn hoff o weithio y tu allan a bydd disgwyl iddo / iddi weithio ar doi, ysgolion a sgaffaldiau. Bydd gofyn i chi weithio oddi cartref hyd at bythefnos bob mis. Mae gwybodaeth ar sut i ddefnyddio offer rhwydweithio yn ddymunol a bydd angen i chi feddu ar drwydded yrru ddilys o’r DU.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450 neu drwy e-bostio info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y Swydd: DP188