Trefnwr Adnewyddu Yswiriant

    Canol Dinas Abertawe
    £16,000 +
   Amser llawn, Parhaol (Dydd Llun – Dydd Gwener)
   Cau: 22/12/17

Rydym yn recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer Trefnwr Adnewyddu Yswiriant profiadol i frocer yswiriant ymddiriedig lleol. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am y swydd, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cysylltwch â: Julie Bowen

Rhaglen gweithlu Abertawe yn parhau i dyfu

-Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn croesawu pedwar penodiad newydd-

Mae rhaglen newydd sy’n ceisio cryfhau gweithlu Abertawe wedi croesawu sawl penodiad newydd i’r tîm.

Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, sy’n cael ei redeg gan Goleg Gŵyr Abertawe, wedi recriwtio nifer o aelodau staff newydd o fewn ei dimau Gweithlu a Recriwtio i ddatblygu ymhellach eu cymorth ar gyfer busnesau lleol. Read more

Sut i weithredu strategaeth rheoli talent

Os yw’ch cwmni yn cael problemau o ran recriwtio a chadw’r bobl iawn efallai mai strategaeth rheoli talent yw’r hyn sydd ei angen arnoch i gryfhau’ch gweithlu presennol a gweithlu’r dyfodol. Darllenwch ymlaen i gael gwybod ble i ddechrau. Read more

CYNLLUNIO AR GYFER OLYNIAETH: 4 rheswm pam mae’n rhaid i’ch cwmni ei fabwysiadu.

Mae cynllunio ar gyfer olyniaeth yn hanfodol i sicrhau bod eich busnes yn gallu rhedeg yn effeithiol pan gaiff aelodau allweddol o staff eu dyrchafu, yn ymddeol neu’n symud ymlaen am resymau eraill.

Mae adnabod pa rai o’ch cyflogeion allweddol fydd yn camu i rolau arweinyddiaeth, uwch-reoli a/neu rolau sy’n bwysig i fusnes felly yn hanfodol i gynnal parhad busnes. Ond mae manteision eraill hefyd. Darllenwch ymlaen i gael gwybod beth ydyn nhw. Read more

HANFODION RECRIWTIO

Mae recriwtio effeithiol yn hanfodol ar gyfer pob busnes, ond mae’n broses y mae llawer o gwmnïau yn ei chael yn anodd. Dyma drosolwg  byr ar gamau hanfodol y broses recriwtio i’ch helpu i ddechrau arni. Read more

Cynorthwyydd Marchnata

    Canol Abertawe
    i’w drafod
   Amser llawn. Oriau amrywiol yn dibynnu ar ddigwyddiadau ar y dydd.
   Closing: 7/12/17

Mae Tino’s yn lle gwych i weithio, gydag awyrgylch cyfeillgar a hapus o fewn cwmni sy’n tyfu ac yn gofalu go iawn am eu staff. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cysylltwch â: Daniel Parvin

Cynorthwyydd Cegin x 2

    Canol Abertawe
    Prentis hyd at £3.50 / dros 25 oed i’w drafod
   Amser llawn ar rota; 7:30am – 6:00pm neu 11:00pm ar y penwythnos/digwyddiadau
   Dyddiad cau: 7/12/17

Mae Tino’s yn lle gwych i weithio, gydag awyrgylch cyfeillgar a hapus o fewn cwmni sy’n tyfu ac yn gofalu go iawn am eu staff. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cysylltwch: Daniel Parvin

Swyddog Gweithredol Busnes Newydd Gwerthiannau Mewnol

    Canol Dinas Abertawe
    £16-18,000
    Amser llawn, parhaol
    Cau: 10/12/17

Rydym wrthi yn recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer Swyddog Gweithredol Busnes Newydd Gwerthiannau Mewnol i gwmni prysur yn Abertawe. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cysylltwch â: Julie Bowen

Rheolwr Datblygu Busnes Iau

    Canol Dinas Abertawe
    £18-20,000 (OTE £23-25,000)
    Amser llawn, parhaol
    Cau: 10/12/17

Rydym wrthi yn recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer Rheolwr Datblygu Busnes Iau i gwmni prysur yn Abertawe. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cysylltwch â: Julie Bowen

Her fawr y gweithlu: beth mae’r economi’n ei ddweud wrthym (a beth mae lefelau cyflogaeth uwch nag erioed yn ei guddio o bosib

Ar yr wyneb, mae’r newyddion diweddar sy’n tynnu sylw at lefelau uwch nag erioed o gyflogaeth fel pe bai’n awgrymu darlun iach iawn ar gyfer busnesau ledled Cymru, ond o edrych dan yr wyneb, mae’n ymddangos bod y gostyngiad parhaus sydd i’w groesawu mewn lefelau diweithdra’n celu’r her wirioneddol i’r gweithlu. Mae’n ymddangos bod y mater yma’n ymwneud mwy yn awr â thangyflogaeth, a thanddefnyddio’r gweithlu presennol, sy’n cael effaith uniongyrchol ar lefelau cynhyrchiant.

Read more