Melinydd CNC

Port Talbot
£25,000 y flwyddyn
38 awr yr wythnos
21/06/2018

Rydym yn recriwtio Melinydd CNC sy’n brofiadol o ran rhaglennu a gosod peiriannau CNC. Bydd y Melinydd CNC yn rhan o bob cam cynhyrchu rhannau wedi’u teilwra i beirianneg canolog i drwm. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus nifer o ddyletswyddau a chyfrifoldebau, gan gynnwys: creu, llwytho, archwilio ac addasu rhaglennu CNC, dehongli lluniau darlunwyr a chyfarwyddiadau ar lafar/yn ysgrifenedig, cynnal safonau uchel sy’n cydymffurfio ag ISO9001:2015 a cydymffurfio â holl safonau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a nodwyd mewn asesiadau risg. Dyma rôl sy’n feichus yn gorfforol lle bydd gofyn i ddeiliad y swydd sefyll am gyfnodau estynedig o amser a chodi eitemau trymion yn rheolaidd.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni ar 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP44