Mecanydd Beiciau Modur

Abertawe
£10 – £14 yr awr
40 awr yr wythnos
Ar Waith

Rydym yn chwilio am Fecanydd Beiciau Modur i ymuno â busnes teuluol sefydledig. Diben y rôl yw gweithio ochr yn ochr gyda’r tîm presennol o fecanyddion er mwyn meithrin dealltwriaeth a chymhwysedd o’r dyletswyddau sydd angen eu cyflawni. Bydd cyfrifoldebau’r rôl yn cynnwys gwasanaethau teiars, cynnal a chadw beiciau ac ystod eang o ddyletswyddau amrywiol eraill sy’n benodol i feiciau modur. Dylai’r ymgeisydd delfrydol fod yn barod i ddysgu, yn ogystal â meddu ar ddealltwriaeth fecanyddol a gwybodaeth am feiciau modur.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales.

 

Cyfeirnod y Swydd: DP159