Llafurwr

DU
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Mae cwmni adeiladu yn Abertawe yn dymuno recriwtio llafurwr ychwanegol i gwblhau tasgau sy’n cynnwys gwaith corfforol fel rhan o brosiectau adeiladu a dymchwel ar safleoedd adeiladu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn defnyddio offer pŵer ac â llaw o bob math, gan gynnwys: morthwylion, corddwyr sment, offer mecanyddol bach, offer mesur a thirfesur, ac amrywiaeth o offer a theclynnau eraill. Efallai y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn glanhau a pharatoi safleoedd, torri ffosydd, gosod bresys i gynnal ochrau cloddfeydd, codi sgaffald, clirio rwbl a gweddillion, a symud asbestos, plwm a mathau eraill o wastraff peryglus. Rhaid bod gan ymgeiswyr drwydded yrru gyfredol, cerdyn CSCS a bod yn barod i weithio ledled y DU.

Dylai ymgeiswyr gyflwyno CV sy’n amlinellu profiad perthnasol a hanes gwaith i daniel.parvin@gcs.ac.uk .

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Job ID: DP19