Cymorth i unigolion
Cymorth i fusnesau
Newyddion
Ymchwil a dadansoddiad

Y diweddaraf ar y cyfryngau cymdeithasol

Y diweddaraf

Cynrychiolydd Cysylltiadau â Chwsmeriaid

Sgiwen Isafswm Cyflog Cenedlaethol Amser llawn 22/08/2018 Rydym yn recriwtio Cynrychiolydd Cysylltiadau â Chwsmeriaid i ymuno ag un o ddarparwyr Hurio Faniau â Chytundeb a Llogi Faniau arweiniol y DU. Diben y swydd hon yw galluogi’r busnes i ffynnu drwy gefnogi gwerthu a gweithredu er budd gorau’r cleient ar bob adeg. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus […]